Duet5G

ThermalTake BlacX Duet 5G
硬碟機

ThermalTake BlacX Duet 5G

  Thermaltake產品除了著墨在機殼、散熱器以及電競產品以外,亦顧及了周邊市場。這回推出的BlacX Duet 5G可以擴充兩個硬碟,抽取方便,而且是高速USB 3.0介面,對於直接...