R5870 LIGHTNING.

MSI R5870 LIGHTNING 顯示卡
顯示卡

MSI R5870 LIGHTNING 顯示卡

  自2 0 0 9 年微星正式推出針對效能玩家所設計的Lightning系列後,不但引起相當多的討論,也締造多項傲人的超頻紀錄,這也讓玩家更為關注這次全新推出的R5870 Lightnin...